Phụ kiện handmade là những sản phẩm được làm thủ công bằng tay, thường mang tính cá nhân và sáng tạo: giấy nhún, vải nỉ…